Organisation

Organisation

Valter Sard

Affärsutvecklingschef

Organisation

Kristjan Kõljalg

Försäljningschef

+372 5622 8968

Organisation

Mart Reinson

Försäljningschef

+372 521 4666

Organisation

Erki Rudi

Produkt utvecklingsingenjör 

Organisation

Roland Kozlov

Produktchef

Organisation

Erich Kivi

Marknadsföring och försäljning

+372 5904 2488

 
Banner
 

Tööstuse 7 // 72720 Paide, Estonia // kristjan.koljalg@pmt.ee // +372 5622 8968